បទយកការណ៍៖ អ្នកពាក់ព័ន្ធថា ​ប៉ះពាល់ជីភាពគ្រួសារករណីថៅកែឈប់បន្តកិច្ចសន្យាខ្លីឲ្យកម្មករ
... ថ្ងៃចន្ទ ទី30 ខែតុលា 2017  
បទយកការណ៍៖ ផលលំបាករបស់កម្មការិនី ពេលថៅកែបើកប្រាក់ឈ្នួល មិនទៀងទាត់
... ថ្ងៃសុក្រ ទី27 ខែតុលា 2017  
លោក ហ៊ុន សែន ថាដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការ និងកម្មករពី១៤០ទៅ១៥៣ដុល្លា
... ថ្ងៃអង្គារ ទី10 ខែមករា 2017  
លោក អេង ឆៃអ៊ាង៖ ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋ អន់ជាងឈ្មួញទៅទៀត
... ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែវិច្ឆិកា 2016  
...