កម្ពុជាទទួលបានការលើកលែងពន្ធនាំចេញកាបូបគ្រប់ប្រភេទទៅអាមេរិក

កម្ពុជាទទួលបានការលើកលែងពន្ធនាំចេញកាបូបគ្រប់ប្រភេទទៅអាមេរិក
កម្ពុជាទទួលបានការលើកលែងពន្ធនាំចេញកាបូបគ្រប់ប្រភេទទៅអាមេរិក ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី7 ខែកក្កដា 2016, 6:15 pm    views ដោយ Chenda Kun

(34)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...