កម្មករតវ៉ានៅមុខក្រសួងការងារករណីថៅកែរកាត់លុយពេលទៅបោះឆ្នោត

កម្មករតវ៉ានៅមុខក្រសួងការងារករណីថៅកែរកាត់លុយពេលទៅបោះឆ្នោត
កម្មករតវ៉ានៅមុខក្រសួងការងារករណីថៅកែរកាត់លុយពេលទៅបោះឆ្នោត ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី8 ខែមិថុនា 2017, 4:48 pm    views ដោយ Heng Vichet

(54)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...