ទិវានៃក្ដីស្រឡាញ់ ១៤ កុម្ភៈ (កម្មវិធី 8 MINUTE TALK)

ទិវានៃក្ដីស្រឡាញ់ ១៤ កុម្ភៈ (កម្មវិធី 8 MINUTE TALK)
ទិវានៃក្ដីស្រឡាញ់ ១៤ កុម្ភៈ (កម្មវិធី 8 MINUTE TALK) ថ្ងៃសុក្រ ទី12 ខែកុម្ភៈ 2016, 6:00 am    views ដោយ Chenda Kun

(43)

កម្មវិធី 8 MINUTE TALK គឺ​ជា​កម្ម​វិធីជជែកពិភាក្សាមួយ​ ដែល​លើក​យក​ ប្រធាន​បទ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​បញ្ហា​សង្គមថ្មី​ មក​ពិភាក្សាតទល់​គ្នា​។

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...