ពលរដ្ឋត្អូញត្អែរពីការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ បន្ទាប់ចុះថ្លៃបានមួយរយៈ

ពលរដ្ឋត្អូញត្អែរពីការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ បន្ទាប់ចុះថ្លៃបានមួយរយៈ
ពលរដ្ឋត្អូញត្អែរពីការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ បន្ទាប់ចុះថ្លៃបានមួយរយៈ ថ្ងៃអង្គារ ទី24 ខែមករា 2017, 5:19 pm    views ដោយ Heng Vichet

(32)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...