មន្ត្រីអាដហុកដែលជាប់ឃុំថា តុលាការពន្យាពេលស៊ើបសួរសាក្សី ដោយគ្មានហេតុផល

មន្ត្រីអាដហុកដែលជាប់ឃុំថា តុលាការពន្យាពេលស៊ើបសួរសាក្សី ដោយគ្មានហេតុផល
មន្ត្រីអាដហុកដែលជាប់ឃុំថា តុលាការពន្យាពេលស៊ើបសួរសាក្សី ដោយគ្មានហេតុផល ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី27 ខែមេសា 2017, 4:58 pm    views ដោយ Heng Vichet

(66)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...