រដ្ឋសភានឹង​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ ​​ករណី​លោក កឹម សុខា នៅ​ដើមសប្តាហ៍ក្រោយ​

រដ្ឋសភានឹង​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ ​​ករណី​លោក កឹម សុខា នៅ​ដើមសប្តាហ៍ក្រោយ​
រដ្ឋសភានឹង​ប្រជុំ​ពេញ​អង្គ ​​ករណី​លោក កឹម សុខា នៅ​ដើមសប្តាហ៍ក្រោយ​ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី7 ខែកញ្ញា 2017, 6:14 pm    views ដោយ Heng Vichet

(72)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...