លោក លឺ ឡាយស្រេង៖ លោក ហ៊ុន សែន មិនអាចបំបែក CNRP ដូចគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច

លោក លឺ ឡាយស្រេង៖ លោក ហ៊ុន សែន មិនអាចបំបែក CNRP ដូចគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច
លោក លឺ ឡាយស្រេង៖ លោក ហ៊ុន សែន មិនអាចបំបែក CNRP ដូចគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ថ្ងៃអង្គារ ទី22 ខែវិច្ឆិកា 2016, 3:35 pm    views ដោយ Chenda Kun

(201)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...