សិស្សវិទ្យាល័យទួលអំពិលជាង៥០០នាក់តវ៉ាឲ្យដកនាយកសាលា

សិស្សវិទ្យាល័យទួលអំពិលជាង៥០០នាក់តវ៉ាឲ្យដកនាយកសាលា
សិស្សវិទ្យាល័យទួលអំពិលជាង៥០០នាក់តវ៉ាឲ្យដកនាយកសាលា ថ្ងៃចន្ទ ទី1 ខែកុម្ភៈ 2016, 3:49 pm    views ដោយ Chenda Kun

(1066)

សិស្ស​វិទ្យា​ល័យ​ទួល​អំពិល​ក្នុង​ខណ្ឌ​ដង្កោ រាជធានី​ភ្នំ​ពេញ​ប្រមាន​៥០០​នាក់​បាន​តវ៉ា​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ​ដើម្បី​ទាម​ទារ​ឲ្យ​ដក​នាយក​សាលា​ចេញ​ ដោយ​ពួក​គេ​ចោទ​ថា​នាយក​រូប​នោះ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ពុក​រលួយ និង​ផ្ទេរ​គ្រូបង្រៀន​៣​នាក់​ដោយ​គ្មាន​មូល​ហេតុ។

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...