ស្ត្រីដែលចោទប្រកាន់លោក ហ៊ុន សែន ថា «សម្លាប់ កែម ឡី »ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួន

ស្ត្រីដែលចោទប្រកាន់លោក ហ៊ុន សែន ថា «សម្លាប់ កែម ឡី »ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួន
ស្ត្រីដែលចោទប្រកាន់លោក ហ៊ុន សែន ថា «សម្លាប់ កែម ឡី »ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួន ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី13 ខែកក្កដា 2017, 5:43 pm    views ដោយ Heng Vichet

(33)

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...