អ្នកនៅអាមេរិក​មក​ធ្វើអ្នកធាក់​ស៊ីក្លូ​នៅ​ភ្នំ​ពេញ

អ្នកនៅអាមេរិក​មក​ធ្វើអ្នកធាក់​ស៊ីក្លូ​នៅ​ភ្នំ​ពេញ
អ្នកនៅអាមេរិក​មក​ធ្វើអ្នកធាក់​ស៊ីក្លូ​នៅ​ភ្នំ​ពេញ ថ្ងៃសុក្រ ទី5 ខែកុម្ភៈ 2016, 6:42 pm    views ដោយ Chenda Kun

(383)

Sequence 05.00_00_00_00.Still001

មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ដែល​ភាស​ខ្លួន​ទៅ​កាន់​សហរដ្ឋអាមេរិក ដែល​ជា​ទឹក​ដី​នៃ​លុយ​ដុល្លារ សុទ្ធ​តែ​ប្រា​ថ្នា​ចង់​រស់​ដោយ​ជីវភាព​ធូធារ និង​អា​ចទទួល​លុយ​សង្គម​កិច្ច ក្រោយ​ពេល​​ខ្លួន​មាន​វ័យ​ចាស់​ជរា។ តែ​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ទាំង​នោះ ខ្លះ​ត្រូវ​បាន​រដ្ឋា​ភិបាល​គេ​បញ្ជូន​ត្រឡប់​មក​វិញ​ និង​ខ្លះត្រូវ​សម្រេច​ចិត្ត​ត្រឡប់​មក​វិញ​ដោយ​សារ​តែ​ប្រាក់​កាស​ចាយ​មិន​គ្រប់​គាន់។

មតិយោបល់

អ៊ីមែល​​លោកអ្នកនឹងមិនបង្ហាញជាសាធារណៈឡើយ។

 

...